Individualių sveikatai palankių valgiaraščių rengimas vaikų ugdymo įstaigoms

Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų, socialinės globos įstaigų vaikų maitinimui skirti valgiaraščiai rengiami ir

derinami, remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.lapkričio 11 d. įsakymo Nr.V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose

tvarkos aprašo patvirtinimo” reikalavimais (SAM tvarkos aprašas)

Valgiaraščių derinimo tvarka išdėstyta VMVT direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakyme Nr. B1-610 „Dėl Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Teikiamos paslaugos:

  • Rengiame individualius sveikatai palankius valgiaraščius ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigoms ir juos suderiname su VMVT pagal LR SAM įsakymą Nr. V-964 ,,Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  • Konsutuojame įmonių, įstaigų  specialistus dėl valgiaraščių ir receptūrų, tinkamų vegetarams, veganams ir maisto netoleruojantiems ar alergiškiems klientams parengimo klausimais
  • Instruktuojame gaminantį ir aptarnaujantį personalą ruošti, pateikti, ženklinti valgiaraščiuose sveikatai palankius patiekalus.
  • Vykdome įstaigų virėjų, dietistų kvalifikacijos kėlimo mokymus derinant juos su praktiniais sveikatai palankaus maisto gamybos užsiėmimais.