Atvirieji mokymai

MAISTO SAUGA

Terorizmo maisto produktų gamybos aplinkoje (aplinkos rizikos valdymo) mokymai. Mokymai atitinka ISO 22000, IFS, BRC (7 versija) reikalavimus.

 • Specializuotas seminaras. Maisto produktų reklamos teisiniai aspektai. Aktualijos ir naujovės.
 • IFS/BRC 7-oji versija) standartų diegimo ir tobulinimo praktiniai mokymai Jūsų įmonėje.
 • IFS/BRC 7-oji versija) standartų diegimo ir tobulinimo praktiniai mokymai Jūsų įmonėje.
 • Maisto produktų saugos, kokybės bei tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos maisto tvarkymo įmonėse.
 • Maisto produktų ženklinimas – kaip teisingos informacijos teikimas vartotojams. Aktualijos, naujovės.
 • Maisto saugos vadybos sistemos pagal LST EN ISO 22000:2005 standarto reikalavimus kūrimo ir diegimo, vidaus auditorių mokymai.
 • Reikalavimai RVASVT pagrįstai maisto saugos vadybos sistemai.
 • Produktų kokybės schemos pagal GlobalGAP standarto reikalavimus auditorių mokymai.
 • Produktų kokybės schemos pagal GlobalGAP standarto reikalavimus kūrimas ir diegimas.
 • Sveiko, kokybiško, saugaus (SKS) maisto reikiamo gamybos maisto ir prisitaikymo prie rinkos užtikrinimas.

VADYBOS SISTEMOS, KOKYBĖS VADYBA

 • Vadybos sistemos vidaus auditorių psichosocialinių ir vadybinių įgūdžių pagal 19011 standartą nustatymas ir tobulinimas.
 • Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus kūrimo ir diegimo, vidaus auditorių mokymai.
 • Aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus kūrimo ir diegimo, vidaus auditorių mokymai.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal OHSAS 18001:2007 standarto reikalavimus kūrimo ir diegimo, vidaus auditorių mokymai.
 • Socialinio atsakingumo vadybos sistemos pagal SA8000 standarto reikalavimus kūrimo ir diegimo, vidaus auditorių mokymai.
 • Informacijos saugumo vadybos sistemos pagal LST ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus kūrimo ir diegimo, vidaus auditorių mokymai.
 • Auditorių mokymai pagal LST 19011:2012 standarto reikalavimus.
 • Kokybės vadybos sistemos pagal medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos taisykles kūrimo ir diegimo mokymai.
 • ISO 13485. Standarto reikalavimai, sistemų diegimas pagal šiuos standartus, vidaus auditorių mokymai.
 • Darbo (per)organizavimas 20 raktų metodu.
 • Įmonės procesų valdymo praktinis tobulinimas pagal Verslo procesų modeliavimo ir brandos ugdymo – BPM, BPMM standartus. PRAKTIKUMAS (taikymo praktikoje mokymai).
 • Lean mokymai.

STRATEGINIS VALDYMAS

 • Logistinė veikla verslo įmonėse.
 • Verslo įmonių valdymo, administravimo ir veiklos vertinimas, tobulinimas bei pertvarkymas specializuoto audito pagrindu.
 • Informacinės – analitinės veiklos organizavimas ir valdymas verslo įmonėse.
 • Statybos įmonių veiklos organizavimo ir valdymo efektyvumo didinimas.
 • Efektyvaus konkuravimo, išlikimo ir plėtimosi pagrindas – išskirtinių strategijų taikymas.
 • Verslo organizacijų valdymo modeliai ir jų taikymas Lietuvoje.
 • Veiklos planavimas ir informacinis – analitinis darbas. Planavimo svarba ir vaidmuo šiuolaikinėse verslo sąlygose.

VADYBA

 • Vadybos auditas.
 • Gamybos bei jos procesų organizavimas ir valdymas, gamybos sistemų auditas.
 • Darbuotojų veiklos efektyvumo didinimas.
 • Paslaugas teikiančių įmonių bei organizacijų, paslaugų kokybės tobulinimas, taikant „Slapto kliento” metodą.
 • Lean six sigma kokybės valdymo metodų praktinio panaudojimo gamybos įmonėse mokymai. PRAKTIKUMAS (taikymo praktikoje mokymai).
 • Klientų aptarnavimo standarto rengimas ir diegimas.
 • Europos kokybės užtikrinimo standartai, JCI (Joint Commission International) akreditacija sveikatos priežiūros įstaigoms.
 • FSC gamybos grandies sertifikavimo standarto FSC-STD-40-004 (versija 2-0) kūrimo ir diegimo mokymai.

TEISĖ

 • Darbo materialinė ir drausminė atsakomybė. Nekonkuravimo sutartys.
 • Verslo sutartys. Derybos ir sutarčių sudarymo aspektai. Sutarčių nutraukimas.
 • Verslo steigimo ir valdymo juridiniai aspektai. Įmonių (verslo organizavimo) formos ir priežastys. Dalininkų santykiai. Valdymo reguliavimas. Įmonių vadovų sutartys ir atsakomybė.
 • Įmonės kreditų ir įsiskolinimų valdymas. Vekselių naudojimas. Palūkanų ir netesybų normos.

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

 • Antreprenerystė, jos samprata, pasireiškimas ir taikymo galimybės Lietuvos verslo įmonėse.
 • Darbo sąlygų ir aplinkos įtaka verslo įmonių ir jos narių veiklos sėkmei, bendrai savijautai bei sveikatai.
 • Savęs ir kitų žmonių valdymo ypatumai šiuolaikinėse veiklos bei gyvenimo sąlygose.
 • Naujas požiūris į žmogiškąjį kapitalą, jo ugdymą ir motyvavimą.
 • Vertybės žmogaus veikloje, jų sampratos reikšmė ir vaidmuo.
 • Stresas ir depresija, jų prevencija bei valdymas įmonėse.
 • Sėkmės siekimas ir formavimas.
 • Individualus įvairių specialistų rengimas įmonės viduje savų, aukšto lygio, darbuotojų pagrindu.
 • Darbuotojų veiklos efektyvumo skatinimas, vidinės karjeros galimybių pagrindu.
 • Jaunų ir naujai priimtų specialistų adaptacijos skatinimas ir greitinimas įmonėse.
 • Įvaizdis ir reputacija organizacijų veikloje.
 • Sprendimų priėmimas.
 • Lyderio svarba ir vaidmuo organizacijų sėkmei.
 • Kūrybiškumas, jo reikšmė ir svarba šiuolaikinėse verslo sąlygose.
 • Informacinio – psichologinio poveikio taikymas organizacijų veikloje.
 • Individualūs ir kolektyviniai informacijos mainai.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 • Bendrosios intelektinės nuosavybės nuostatos.
 • Autorių teisės, patentai ir išradimai.
 • Distancinis mokymas ir jo elementai kaip intelektinės nuosavybės objektas

ASMENINIS TOBULĖJIMAS

 • Konsensuso tarp darbo ir asmeninio gyvenimo atradimo mokymai arba Atlik gyvenimo/darbo tobulinimo asmeninius pokyčius laiku. PRAKTIKUMAS (taikymo praktikoje mokymai).
 • Money coaching
 • Ekonomikos valdymo sistemų pažinimas ir asmens, verslo sprendimų priėmimas gerovei gerinti.

SVEIKOS GYVENSENOS MOKYMAI

 • Sveika mityba: mada ar būtinybė.
 • Vaikų sveikos mitybos pagrindai. Mitybos įtaka sveikatai.
 • Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose.
 • Dietologijos kursai.