ruda spalva, logotipas

Seminarų ciklas

Nuo maisto produktų ženklinimui keliamų teisės aktų reikalavimų….iki vartotojo pasirinkimo

Modulio tikslas: Siekiama suteikti visapusiškų teorinių bei praktinių žinių apie maisto produktų ženklinimą – bendrą ženklinimo teisinį reguliavimą, taip pat ženklinimo informacijos turinio, formos bei pateikimo būdų analizės teisinius aspektus, praktiškai išanalizuoti pavyzdžius bei padėti verslo subjektams teisingai parengti ženklinimo informaciją. Seminaro metu taip pat bus aptariama kontrolės institucijų formuojama ženklinimo tikrinimo praktika, aptariamas pažeidimų reikšmingumas, praktiniai teisminių ginčų atvejai, kad dalyviai įgytas žinias galėtų pritaikyti įmonėje plečiant teikiamų paslaugų spektrą bei gerinant jų kokybę

Kam skirta? Visiems maisto verslo subjektams platinantiems, gaminantiems, importuojantiems maisto produktus bei visiems specialistams, atsakingiems už maisto produktų kūrimą, ženklinimą, o taip pat marketingo, kokybės, rinkodaros, pardavimų atstovams bei  verslo subjektams, rengiantiems maisto produktų ženklinimo etiketes.

Modulio tikslas: siekiama suteikti visapusiškų teorinių bei praktinių žinių apie maisto produktų rinkodarinę aplinką – bendrą reklamos teisinį reguliavimą, konkurencinės aplinkos įtaką planuojamai arba vykdomai reklamai, taip pat reklamos turinio, formos bei pateikimo būdų analizės teisinius aspektus. Seminaro metu taip pat bus aptariama VVTAT bei VMVT formuojama reklamos tikrinimo praktika, aptariami teisminių ginčų atvejai, teismų priimami spendimai ir jų įtaka maisto produktų reklamai.

Kam skirta? Visiems maisto verslo subjektams platinantiems, gaminantiems, importuojantiems maisto produktus bei visiems specialistams, atsakingiems už maisto produktų kūrimą, ženklinimą, reklamą o taip pat marketingo, rinkodaros, pardavimų atstovams, taip pat verslo subjektams, teikiantiems reklamos paslaugas bei rengiantiems maisto produktų ženklinimo etiketes.

Modulio tikslas: atsakyti į klausimus:

• Ar viskas kas yra pateikiamoje informacijoje apie maisto produktą yra teisinga?

• Kaip sukurti vartotojo “akiai” patrauklią ir teisės aktų reikalavimus atititnkančią pakuotę?

• Kaip neuromokslo žinias panaudoti kuriant ir vystant maisto produktus ?

Kam skirta? Visiems maisto verslo subjektams platinantiems, gaminantiems, importuojantiems maisto produktus bei visiems specialistams, atsakingiems už maisto produktų kūrimą, ženklinimą, reklamą o taip pat marketingo, rinkodaros, pardavimų atstovams, taip pat verslo subjektams, teikiantiems reklamos paslaugas bei rengiantiems maisto produktų ženklinimo etiketes.

Modulio tikslas: supažindinti su “žaliosios rinkodaros” praktikomis ir jos teikiamomis galimybėmis.

Siekiama suteikti visapusiškų teorinių bei praktinių žinių bei apie ,,žaliosios rinkodaros” teisinį reguliavimą, taip pat informacijos turinio, formos bei pateikimo būdų analizės teisinius aspektus, praktiškai išanalizuoti pavyzdžius bei padėti verslo subjektams teisingai disponuoti maisto produktų “žaliosios rinkodaros” informacija. Aptariama kontrolės institucijų formuojama ,,žaliosios rinkodaros” tikrinimo praktika, pažeidimų reikšmingumas.

Kam skirta? Visiems maisto verslo subjektams platinantiems, gaminantiems, importuojantiems maisto produktus bei visiems specialistams, atsakingiems už maisto produktų kūrimą, ženklinimą, reklamą o taip pat marketingo, rinkodaros, pardavimų atstovams, taip pat verslo subjektams, teikiantiems reklamos paslaugas bei rengiantiems maisto produktų ženklinimo etiketes.