Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos rengimas

Darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos srityje siūlome Jums šias paslaugas:

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos įdiegimas bei priežiūra;
 • Paruošiame visus privalomus darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus bei suderiname su VDI;
 • Paruošiame pareiginius nuostatus;
 • Konsultuojame darbo santykių, darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais;
 • Tiriame ir supildome nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ir iš darbo aktus;
 • Organizuojame bei koordinuojame profesinės rizikos vertinimą įmonėje;
 • Parenkame asmenines apsaugos priemones darbuotojams;
 • Sudarome darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, organizuojame įmonėje sveikatos patikrinimus;
 • Apmokome ir atestuojame įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistus bei darbdavius, ar darbdaviui atstovaujančius asmenis;
 • Instruktuojame darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei darbo tvarkos taisyklių klausimais;
 • Apmokome ir atestuojame gaisrinės saugos klausimais;
 • Konsultuojame Darbo kodekso reikalavimų pasikeitimo klausimais.